Đang online : 1

 

Đăng nhập | Đăng ký
Về trang chủ

Tuyển Dụng Nhân Viên

STT   Nội dung tuyển dụng Số lượng/Cấp bậc Hạn nộp hồ sơ
1Nhân viên quản lý chất lượng vải/sợi3 (O3/C1)31-03-2020
2Nhân viên kỹ thuật may mẫu (Ast. Sup/ Sup)5 (O2)31-03-2020
3NV phòng thí nghiệm - Thành thạo tiếng Anh1 (C1/ O3/O2)31-03-2020
4Nhân viên QA - Assistant Officer1 (O3)31-03-2020
5Ast Sup/Sup bộ phận Mẫu5 (O3/O2)31-03-2020
6Trợ lý kỹ thuật may (Sr.Technical Assistant)1 (O1)31-03-2020
7Nhân viên kỹ thuật chuyền may (Trainer / Ast. Trainer)15 (O2/ O3)31-03-2020
8Nhân viên kế hoạch bộ phận Mẫu2 (C2/C1)31-03-2020
9Nhân viên Thiết kế - Lương thưởng Hấp Dẫn1 (O3/O2)31-03-2020
10Nhân viên kiểm hàng FCA20 ( C2/ C1)31-03-2020
11Nhân viên May Mẫu - Ko yêu cầu bằng cấp60 (C2)31-03-2020
12Trưởng nhóm Tuyển dụng1 (O2/ O1)31-03-2020
13Nhân viên đào tạo Kỹ thuật may bộ phận TNC2 (O3/O2)31-03-2020
14Nhân Viên Bộ Phận Đào Tạo và Phát Triển Kỹ Năng3 (O2)31-03-2020
15Giáo viên Tiếng Anh tại công ty2 (O3/O2)31-03-2020
16Nhân viên kế hoạch bộ phận Giặt2 (C2/C1)31-03-2020
17Thư ký bộ phận R&D1 (O3)31-03-2020
18Nhân viên kiểm hàng bộ phận Giặt - Technician2 (C2)31-03-2020
19Trợ lý kiểm hàng bộ phận Giặt2 (C1)31-03-2020
20Nhân viên kho1 (O3)31-03-2020
21Nhân viên kiểm hàng QA1 (C2)31-03-2020
22Chuyên viên An toàn lao động HSE - làm việc tại Thủy Nguyên, Hải Phòng1 (O2)31-03-2020
23Nhân viên QA150 (C2)31-03-2020
24Nhân viên Giác/ Rập sơ đồ15 (C2/C1)31-03-2020
25Nhân viên kỹ thuật in khung lưới17 (O3/O2)31-03-2020
26Nhân viên thiết kế công thức dệt - tiếng Anh tốt2 (C1/ O3)31-03-2020
27Nhân viên theo dõi đơn hàng - Merchandise20 (C1/ O3/ O2)31-03-2020
28Nhân viên bộ phận kế hoạch tổng hợp25 (C1/ O3/ O2)31-03-2020
29Trưởng nhóm QA - Ko yêu cầu kinh nghiệm, thành thạo tiếng Anh5 (O3)31-03-2020
30Nhân viên pha mực in5 (C1/O3)31-03-2020
31Thợ sửa máy may công nghiệp10 (C2/C1)31-03-2020

 

CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI / REGENT GARMENT FACTORY ., LTD

Nhà máy 1: KCN Nam Sách, P. Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà máy 2: KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3574 168. Fax: 0220 3751 245

Email: rghrd@crystal-regent.com.vn . Website: www.tinhloi.com

       


Copyright © 2017 REG-ISD