Đang online : 6

 

Đăng nhập | Đăng ký
Về trang chủ

Tuyển Dụng Nhân Viên

STT   Nội dung tuyển dụng Số lượng/Cấp bậc Hạn nộp hồ sơ
1Trưởng máy in20 (C2/ C1)31-08-2019
2Nhân viên tách màu bộ phận In2 (O3/O2)31-08-2019
3Nhân viên kỹ thuật chuyền may (Trainer / Ast. Trainer)15 (O2/ O3)31-08-2019
4Nhân viên phòng thí nghiệm1 (C1/ O3/O2)31-08-2019
5Tổ trưởng May (UO- Leader)80 (C1)31-08-2019
6Nhân viên bảo trì điều hòa điện lạnh2 (C2)31-08-2019
7Nhân viên quản lý chất lượng vải/sợi3 (O3/C1)30-08-2019
8Kỹ sư điện1 (O3/O2)30-08-2019
9Nhân viên quản lý chất lượng bộ phận Giặt2 (C2/C1)30-08-2019
10Trợ lý kỹ thuật may (Sr.Technical Assistant)1 (O1)30-08-2019
11Ast Sup/Sup bộ phận Mẫu5 (O3/O2)30-08-2019
12Nhân viên xuất nhập khẩu2 (C1/ O3)30-08-2019
13Nhân viên kế hoạch bộ phận Giặt2 (C2/C1)31-08-2019
14Nhân viên may mẫu5 (C2)30-08-2019
15Giáo viên Tiếng Anh tại công ty1 (O3/O2)30-08-2019
16Nhân viên Rập sơ đồ5 (C2/C1)30-08-2019
17Nhân viên kế hoạch sản xuất 25 (C1/ O3/ O2)30-08-2019
18Thợ sửa máy may công nghiệp10 (C2/C1)30-08-2019
19Nhân viên kiểm hàng FCA10 ( C2/ C1)30-08-2019
20Nhân viên pha mực in5 (C1/O3)30-08-2019
21Quản lý nhóm bảo trì, bảo dưỡng máy may2 (O2)30-08-2019
22Nhân viên bộ phận Kế hoạch20 (C1/ O3)30-08-2019
23Nhân viên kiểm hàng mẫu5 (C2)30-08-2019
24Nhân viên cắt mẫu2 (C2)30-08-2019
25Trưởng nhóm may mẫu- Sr. Technician6 (C1)30-08-2019
26Nhân viên quản lý đơn hàng20 (C1/ O3/ O2)30-08-2019
27Nhân viên kỹ thuật in khung lưới17 (O3/O2)30-08-2019
28Nhân viên QA150 (C2)30-08-2019
29Trưởng nhóm QA bộ phận quản lý chất lượng5 (O3)30-08-2019
30Nhân viên kế toán2 (O3/O2)30-08-2019
31Trưởng máy in30 (C2)30-08-2019

 

CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI / REGENT GARMENT FACTORY ., LTD

Nhà máy 1: KCN Nam Sách, P. Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà máy 2: KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3574 168. Fax: 0220 3751 245

Email: rghrd@crystal-regent.com.vn . Website: www.tinhloi.com

       


Copyright © 2017 REG-ISD