Đang online : 4

 

Đăng nhập | Đăng ký
Về trang chủ

Tuyển Dụng Nhân Viên

STT   Nội dung tuyển dụng Số lượng/Cấp bậc Hạn nộp hồ sơ
1Thư ký bộ phận R&D1 (O3)31-10-2019
2Nhân viên bảo trì sửa máy5 (C2/C1)31-10-2019
3Nhân viên phòng mua bán1 (O3/ O2)31-10-2019
4Trưởng máy in30 (C2/ C1)31-10-2019
5Nhân viên kỹ thuật chuyền may (Trainer / Ast. Trainer)15 (O2/ O3)31-10-2019
6Trợ lý kỹ thuật may (Sr.Technical Assistant)1 (O1)31-10-2019
7Ast Sup/Sup bộ phận Mẫu5 (O3/O2)31-10-2019
8Nhân viên kỹ thuật may mẫu5 (O2)31-10-2019
9Nhân viên phòng thí nghiệm1 (C1/ O3/O2)31-10-2019
10Nhân viên hành chính1 (C1/ O3)31-10-2019
11Nhân viên hành chính phụ trách quản lý bếp ăn1 (C1/ O3)31-10-2019
12Thư Ký Bộ Phận Dự Án1 (O3)31-10-2019
13Nhân Viên Phụ Trách Truyền Thông Làm Việc Tại Hải Dương- Lương Thưởng Hấp Dẫn1 (O3/O2)31-10-2019
14Nhân viên may mẫu10 (C2)31-10-2019
15Nhân viên kế hoạch bộ phận Giặt2 (C2/C1)31-10-2019
16Nhân viên xuất nhập khẩu2 (C1/ O3)31-10-2019
17Nhân viên bộ phận kế hoạch25 (C1/ O3/ O2)31-10-2019
18Nhân viên thiết kế công thức dệt2 (C1/ O3)31-10-2019
19Nhân viên kế toán2 (O3/O2)31-10-2019
20Nhân viên Merchandise20 (C1/ O3/ O2)31-10-2019
21Nhân viên Rập sơ đồ5 (C2/C1)31-10-2019
22Thợ sửa máy may công nghiệp10 (C2/C1)31-10-2019
23Nhân viên kiểm hàng FCA10 ( C2/ C1)31-10-2019
24Nhân viên QA150 (C2)31-10-2019
25Nhân viên pha mực in5 (C1/O3)31-10-2019
26Nhân viên kỹ thuật in khung lưới17 (O3/O2)31-10-2019
27Trưởng nhóm QA bộ phận quản lý chất lượng5 (O3)31-10-2019

 

CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI / REGENT GARMENT FACTORY ., LTD

Nhà máy 1: KCN Nam Sách, P. Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà máy 2: KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3574 168. Fax: 0220 3751 245

Email: rghrd@crystal-regent.com.vn . Website: www.tinhloi.com

       


Copyright © 2017 REG-ISD