Đang online : 2

 

Đăng nhập | Đăng ký
Về trang chủ

Tuyển Dụng Nhân Viên

STT   Nội dung tuyển dụng Số lượng/Cấp bậc Hạn nộp hồ sơ
1Nhân viên hành chính1 (C1/ O3)30-11-2019
2Nhân viên phòng thí nghiệm1 (C1/ O3/O2)30-11-2019
3Nhân viên kỹ thuật may mẫu5 (O2)30-11-2019
4Ast Sup/Sup bộ phận Mẫu5 (O3/O2)30-11-2019
5Trợ lý kỹ thuật may (Sr.Technical Assistant)1 (O1)30-11-2019
6Nhân viên kỹ thuật chuyền may (Trainer / Ast. Trainer)15 (O2/ O3)30-11-2019
7Trưởng máy in30 (C2/ C1)30-11-2019
8Nhân viên phòng mua bán1 (O3/ O2)30-11-2019
9Nhân viên bảo trì sửa máy5 (C2/C1)30-11-2019
10Thư ký bộ phận R&D1 (O3)30-11-2019
11Nhân viên Tuyển dụng1 (O2/ O3)30-11-2019
12Nhân viên quản lý Dorm và Canteen của Công ty1 (O2)30-11-2019
13Nhân viên xuất nhập khẩu2 (C1/ O3)30-11-2019
14Nhân viên kế hoạch bộ phận Giặt2 (C2/C1)30-11-2019
15Nhân viên may mẫu10 (C2)30-11-2019
16Nhân Viên Phụ Trách Truyền Thông Làm Việc Tại Hải Dương- Lương Thưởng Hấp Dẫn1 (O3/O2)30-11-2019
17Thư Ký Bộ Phận Dự Án1 (O3)30-11-2019
18Nhân viên hành chính phụ trách quản lý bếp ăn1 (C1/ O3)30-11-2019
19Nhân viên thiết kế công thức dệt2 (C1/ O3)30-11-2019
20Trưởng nhóm QA bộ phận quản lý chất lượng5 (O3)30-11-2019
21Nhân viên kỹ thuật in khung lưới17 (O3/O2)30-11-2019
22Nhân viên pha mực in5 (C1/O3)30-11-2019
23Nhân viên QA150 (C2)30-11-2019
24Nhân viên kiểm hàng FCA10 ( C2/ C1)30-11-2019
25Thợ sửa máy may công nghiệp10 (C2/C1)30-11-2019
26Nhân viên Rập sơ đồ5 (C2/C1)30-11-2019
27Nhân viên Merchandise20 (C1/ O3/ O2)30-11-2019
28Nhân viên kế toán2 (O3/O2)30-11-2019
29Nhân viên bộ phận kế hoạch25 (C1/ O3/ O2)30-11-2019

 

CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI / REGENT GARMENT FACTORY ., LTD

Nhà máy 1: KCN Nam Sách, P. Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà máy 2: KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3574 168. Fax: 0220 3751 245

Email: rghrd@crystal-regent.com.vn . Website: www.tinhloi.com

       


Copyright © 2017 REG-ISD