Đang online : 2

 

Đăng nhập | Đăng ký
Về trang chủ

Tuyển Dụng Quản Lý

STT   Nội dung tuyển dụng Số lượng/Cấp bậc Hạn nộp hồ sơ
1Trưởng/ Phó phòng Kỹ thuật công nghiệp6 (M3/ O1)30-11-2019
2Quản lý bộ phận thêu1 (O2)30-11-2019
3Quản lý sản xuất phòng In1 (O2/O1)30-11-2019
4Quản đốc/ Phó Giám đốc sản xuất/ Giám đốc sản xuất7 (O1/ M3/ M2)30-11-2019
5Quản Lý Sản Xuất Ngành May (Tổ Trưởng, Chuyền Phó, Chuyền Trưởng)80 (C1/O3/O2)30-11-2019

 

CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI / REGENT GARMENT FACTORY ., LTD

Nhà máy 1: KCN Nam Sách, P. Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà máy 2: KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3574 168. Fax: 0220 3751 245

Email: rghrd@crystal-regent.com.vn . Website: www.tinhloi.com

       


Copyright © 2017 REG-ISD